Energia z żywności
  mnu ZywnoscEnergia    
         
   

Pozyskiwanie energii

atpMedycyna detoksykacyjna traktuje energię jako jeden z komponentów anatomicznych człowieka. Nie precyzuje jednak, czym ta energia de facto jest. Nie zawęża więc tego pojęcia li tylko do pojęcia energii, jaką posługują się fizycy, dając tym samym możliwość szerokiego rozumienia (wieloaspektowości) i zakresu interpretacji tego pojęcia.

W tym artykule będziemy używać pojęcia energii w znaczeniu energii biochemicznej, czyli tego, co jest niezbędne komórce dla prawidłowej jej egzystencji. Jednostką tej energii jest cząsteczka związku chemicznego o skomplikowanej nazwie adezyno 5 - trójfosforan - skrótowo ATP. Ilość cząsteczek wytworzonego ATP z 1 grama paliwa jest miarą jego efektywności. 

   
   
JAK "PRACUJE" KOMÓRKA W NASZYM ORGANIŹMIE?
W organiźmie zachodzą w każdej sekundzie dziesiątki tysięcy różnych reakcji biochemicznych. Organizm zbudowany jest z komórek - jako tych najmniejszych form mikrobiologicznej organizacji organizmu ludzkiego.  Po to, aby komórka naszego organizmu (każda) mogła prawidłowo funkcjonować, po to,by mogły w niej bez zaburzeń zachodzić te skomplikowane procesy biochemiczne, muszą być jednocześnie spełnione 4 warunki:
  1. Komórka musi otrzymywać komplet dobrych materiałów budulcowych w dostatecznej ilości i jakości, tzn. musi otrzymać te wszystkie związki chemiczne, z których będzie mogła wytworzyć substancje, które są jej potrzebne do życia, aby mogły zajść wszystkie  reakcje biochemiczne w jej wnętrzu, jak i na jej powierzchni. Nacisk kładziemy na określenie "dobrych" oraz na słowo "komplet", bo tu są podstawowe problemy zdrowotne, wynikające z błędów dietetycznych i jakości współczesnych produktów żywnościowych. Współczesna dieta przeciętnego Europejczyka nie dostarcza wszystkich aminokwasów egzogennych w wystarczającej ilości (tych, których nie może wytworzyć sam nasz organizm z innych składników biochemicznych), wszystkich niezbędnych witamin i minerałów. Zaburzona nadmiarem cukrów w diecie wchłanialność minerałów i witamin, zarobaczenie społeczeństw (dotyczy blisko 30% populacji - tak teraz w drugiej dekadzie XXI wieku!), niedobory megnezu w diecie znacząco ograniczają bilans środków budulcowych, co generuje skomplikowane i przewlekłe problemy chorobotwórcze już u kilkuletnich dzieci. Przyczyną natury socjologicznej jest brak świadomości ludzi, bo dietetyka nie jest przedmiotem obowiązkowym w szkołach zaś podaż żywności "śmieciowej" na rynku jest zatrważająca. 
  2. Potrzebna jest energia, aby w ogóle mogły zajść reakcje biochemiczne w komórkach i poza nimi.Biochemicy i fizjolodzy ustalili, że jednostką energii dla organizmu(a jednocześnie jej nośnikiem) jest cząsteczka ATP (adenozyno-5'-trifosforan) (ilustracja powyżej) . Trzy grupy fosforanowe są połaczone wysokoenergetycznymi wiązaniami chemicznymi. Proces przekazywania energii to skomplikowany mechanizm dynamiki molekularnej. Ilość powstających cząsteczek z 1 g pokarmu jest wskaźnikiem "jakości paliwa". Słowo "paliwo" oznacza tę grupę związków chemicznych w naszym pożywieniu, z których powstają cząsteczki ATP. U człowieka cząsteczki ATP powstają w tzw cyklu Krebsa zachodzącym we wnętrzu każdej komórki, czyli w zespole reakcji chemicznych, które odkrył i opracował niemiecki laureat nagrody Nobla Hans Adolf Krebs w latach 30-tych XX wieku. Biochemicznie jest to końcowy etap metabolizmu organizmów oddychających tlenem.
  3. Trzecim warunkiem prawidłowościprzebiegu procesów biochemicznych w komórce jest to, aby jej wnętrze oraz jej otoczenie było wolne od toksyn mikrobiologicznych, chemicznych, metabolicznych i fizycznych. Oznacza to, że bakterie, wirusy, obca chemia z lekarstw i produktów przemysłowych oraz z żywności (zarówno zanieczyszczeń gleby, jak i z zanieczyszczeń w procesach technologicznego przetwarzania żywności) , promieniowanie (np od związków promieniotwórczych użytych do obrazowania medycznego , ale i od związków napromieniowanych w kuchence mikrofalowej w trakcie podgrzewania pokarmów) - takie toksyny we wnętrzu komórki i na zewnątrz, w jej otoczeniu będą zaburzać zarówno procesy odżywiana komórki, wydalania jej metabolitów, będą zakłócać komunikację międzykomórkową, jak i same procesy wewnątrz błony komórkowej. 
  4. Brak błędów w kodzie DNA komórki. Ten temat jest najmniej poznaną sferą ludzkiej wiedzy, aczkolwiek trwają intensywne badania w tym kierunku. Chodzi o błędy wrodzone oraz o błędy, które powstają w materiale DNA komórki w całym życiu człowieka - pod wpływem różnorakich bodźców. Faktem jest jednak to, że organizm ludzki wypracował silne i skuteczne mechanizmy samonaprawcze uszkodzonego kodu DNA oraz to, że aby samo uszkodzenie materiału genetycznego mogło zajść, potrzeba jest naprawdę silnego bodźca zewnętrznego. Takim boźcem może być podana chemia farmakologiczna i mikrobiologia (np retrovirusy w szczepionkach), ale i bardzo silne przeżycie emocjonalne. Często uszkodzenia DNA dziecko otrzymuje od rodziców. Wtedy mówimy o genetycznie uwarunkowanych chorobach wrodzonych. Uszkodzenia DNA są na szczęście  marginalną statystycznie przyczyną nieprawidłowości w samym metaboliźmie komórki.

RODZAJE PALIW

W tym i następnych artykułach zajmiemy się paliwami, czyli tymi substancjami w pożywieniu, z których organizm pozyska potrzebną mu energię. Generalnie wyróżnia się frzy rodzaje paliw:

  1. - cukier prosty - o nazwie glukoza który w jelitach powstaje z produktów zawierających węglowodany
  2. - wszelkie tłuszcze - roślinne i odzwierzęce
  3. - substancje energetyczne, jak ATP, NAD, NADP, glikogen obecne w pokarmach, np w wątrobie, w sercach, w mięśniach

Szczególnie ważną rolę - jako paliwa - odgrywają długołańcuchowe tłuszcze nasycone - zarówno pochodzenia roślinnego (olej kokosowy nierafinowany, oliwa z oliwek nierafinowana), jak i zwierzęcego (smalec, masło, boczek, słonina, łój, żółtka jaj). W kolejnych artykułach porównamy jakość i efektywność tych paliw. Opiszemy, jak powstaje ATP dla obu rodzajów paliw, napiszemy, co się dzieje, gdy paliwa niedostatek (np. w chorobie) lub jest ono kiepskiej jakości. Opiszemy też odwrotną sytuację -  co się dzieje, gdy paliwa jest za dużo w stosunku do potrzeb. Napiszemy, jak organizm reaguje, gdy jednocześnie stosujemy oba paliwa lub często zmieniamy rodzaj paliwa (jak często robią to sportowcy lub kulturyści. Wymienione zagadnienia są naprawdę ważne z punktu widzenia medycyny detoksykacyjnej. Układ odpornościowy, by mógł podjąć skuteczną walkę z patogenami, też potrzebuje dla swej skuteczności energii. Jeśli ta jest deficytowym dobrem, wówczas te działania obronne będą mniej skuteczne. Dlatego ważna jest jakość paliw, jak i energetyczna sprawność procesów metabolicznych w jej pozyskiwaniu z pożywienia - chodzi o to, by organizm tracił jak najmniej energii w łąńcuchu przemian biochemicznych od włożenia pokarmu do ust do momentu powstania cząsteczek ATP w komórkach. Możemy zjeść bardzo dużą ilość smacznego posiłku, ale energii nam on nie dostarczy. Będziemy czuli się zmęczeni, senni, słabi, ociężali  a organizm nie będzie mógł poradzić sobie z infekcją, z toksynami. Taki pokarm jest nieefektywny, paliwo w nim zawarte jest kiepskiej jakości. 

   
   

PALIWO A TOKSYNY W ORGANIŹMIE CZŁOWIEKA

Procesy fizjologicznej przemiany materii - od zobaczenia czy powąchania pokarmu poprzez włożenie do ust, pogryzienie i zmieszanie ze śliną aż do powstania cząsteczek ATP w komórkach - są bardzo skomplikowane i długie w czasie. Po drodze może istnieć szereg zaburzeń, które te procesy będą zniekształcać a tym smym pozyskamy mniej cząsteczek ATP.

bakteria3HODOWLE MIKROBÓW TOKSYCZNYCH

Takim czynnikiem zaburzającym mogą być np. pasożyty, bakterie czy wirusy toksyczne w układzie pokarmowym. Bywa, że latami bez odczuwania większych dolegliwości nasz układ pokarmowy zasiedla Helicobacter pyroli, Salmonella czy Shigella albo lamblie.  Ale i zdegenerowane metalami poszczepiennymi lub metalami z plomb almagamatowych komórki układu nerwowego jelit mogą być źródłem problemów metabolicznych. Mogą to być również zanieczyszczenia chemiczne i biologiczne obecne w samym pożywieniu (np. białka GMO, dla których nie ma enzymów trawiennych, zanieczyszczone metabolitami nieprawidłowymi w skutek zażywania np leków IPP, bądź niewystarczającej ilości i/lub kiepskiej jakości enzymów trawiennych.Toksyczne metabolity będą również powstawać w jelicie w skutek braku soków żółciowych w wymaganej ilości i gęstości skutkiem wycięcia woreczka żółciowego. Tutaj obserwujemy dwa zjawiska - oba groźne w skutkach - brak prawidłowego pH treści pokarmowej oraz brak dostatecznego zemulgowania tłuszczy w pożywieniu, co przyczynia się do zmniejszenia efektywności enzymów. Niedostatecznie przetrawiona masa pokarmowa w jelitach to pożywka dla wielu toksyn w kolejnych odcinkach jelita i źródło trwałych zmian fizjologicznych.

NIEDOBORY PALIWA

Niedobory paliw powodują problemy metaboliczne, ale również sprzyjają namnażaniu toksyn mikrobiologicznych w jelitach. Niedobory energetyczne generalnie oznaczają zmniejszenie odporności organizmu. A to oznacza, że codziennie wchłaniane z pożywieniem i z wdychanym powietrzem toksyny mają szanse na zadomowienie w naszym organiźmie. Niedobór dobrych tłuszczy w diecie oznacza, że błony naszych komórek będą cherlawe, cienkie, łatwo będą przepuszczać wirusy, bakterie i inne chemiczne patogeny do swego wnętrza. Szczególnie ważne są tutaj komórki ścian jelita. Niedobory tłuszczy to również przyczyna problemów skórnych a skóra to ważna bariera odporności organizmu. Tym samym zagrożenie ze strony już istniejących w organiźmie toksyn rośnie a i tym z zewnątrz łatwiej skolonizować tkanki niedożywione..

NADMIAR PALIWA

Z kolei nadmiar paliw oznacza nie tylko nadwagę i stłuszczenie. Nadmiar glukozy w diecie to zwiększone zapotrzebowanie na magnez w procesie glikolizy. To również ograniczenie przyswajalności witaminy C. Niedobory magnezu, antyoksydantów w diecie oznaczają problemy z wydalaniem toksyn metabolicznych z organizmu. To również większe zagrożenie stresem oksydacyjnym w skutek nadmiaru tlenu z niesparowanym elektronem w cytoplaźmie komórki przy niedoborze antyoksydantów w diecie.

MIKROKOMPONENTY

 Wraz z paliwem musimy organizmowi dostarczać również te wszystkie mikrokomponenty, aby to paliwo zostało prawidłowo wykorzystane. Kiedyś były w samych produktach i nie trzeba było się martwić. Nasza żywność przetworzona i technicznie wyhodowana a raczej wyprodukowana jest bardzo uboga w te składniki. Co więcej, te "podróbki" przypominające produkty naturalne wypierają ekonomicznie żywność ekologiczną i naturalną. Mowa o minerałach, witaminach i aminokwasach egzogennych, antyoksydantach. Ich niedobory spowodują, że paliwa przestaną być źródłem enrgii i staną się kolejnym źródłem toksyn.

PSYCHIKA I PSYCHOCYSTY

Przyczyn nieprawidłowości i problemów z metabolizmem pożywieniajest sporo i różnorakiej natury - również psychosomatycznych (stres) i emocjonalnej (psychocysty) , a każda z nich wymusza na orgniźmie mobilizację działań obronnych. A to rodzi zapotrzebowanie na dodatkową energię z zewnątrz. Dlatego dla prawidłowości procesów metabolizu - nawet przy prawidłowej diecie i aktywności fizycznej człowieka - potrzebna jest ciągła i skuteczna detoksykacja. Organizm nie jest idealny i czasami warto mu pomagać aktywnie.

   
         
       

WSTĄP PO ZDROWIE