Badania naukowe cz.2
mnu MetodaJonasza    
         
   

 Jest faktem powszechnie znanym, że inteligencja bakterii i wirusów w walce o przetrwanie na opanowanym terytorium jest ogromna, że kolejne rodzaje stosowanych antybiotyków stają się nieskuteczne. We współczesnych czasach owe patogenne geny w organiźmie człowieka poddawane są silnej presji układu odpornościowego, środowiska działania antybiotyków. Nic więc dziwnego, że poszukują one możliwości ucieczki ze środowiska o tak niekorzystnej sytuacji życiowej.

 

   
   

EKSPERYMENTY prof. L. Montagnier

Prof. Luc Montagnier i jego zespół odkryli nieoczekiwany mechanizm owej ucieczki a tym samym infekcji wtórnej.
Jeden z eksperymentów dr Luc Montanier polegał na tym, że płyn biologiczny został wyfiltrowany ze wszystkich patogenów toksycznych. Filtrat ten według wszystkich ówczesnych kryteriów był sterylny. Wykazywał jednak istnienie emisji fal elektromagnetycznych o niskiej częstotliwości i o unikalnej barwie widmowej, która to energia rozprzestrzeniała się w wodnych roztworach. Fale te nie mogły być emitowane przez mikroorganizmy bo ich tam nie było (zostały wysterylizowane). Niszczenie formaldehydem mikroorganizmów polegało na zniszczeniu ich powierzchni białek, jednak formaldehyd nie atakował ich wewnętrznego DNA !!!!.
Na tym jednak eksperyment się nie kończył. Gdy tylko zmieszano ów sterylny filtrat z ludzkimi limfocytami typu T (komórkami układu odpornościowego), wówczas pierwotny mikroorganizm, uprzednio wysterylizowany znów się pojawiał, niejako się odradzał. Gdy szukano źródeł tego odradzania, wówczas odnaleziono pewne stabilne nanostruktury, mikrosekwencje DNA owych mikroorganizmów. One są źródłem owych fal i one ""przeżywają proces sterylizacji"". W trakcie kolejnych badań udowodniono, że do emisji fal wystarczą nawet pojedyncze fragmenty tego DNA i że w płynnych środowiskach następowało rezonansowe wzmocnienie tego sygnału.
W dalszych etapach tego eksperymentu wykryto ciekawy proces komunikacji owych nanostruktur. Gdy ów filtrat rozdzielono na kilka próbek, wówczas stwierdzono, że próbki tych samych patogenów ""rozmawiają ze sobą"" za pomocą owych fal niskiej częstotliwości. Komunikacja dotyczyła jednak tylko próbek tej samej toksyny, tzn. próbka z roztworem po stafylokokach mogła porozumiewać się z inną próbką stafylokoków, ale już nie z próbką Escherichia coli.
Odkryto zjawisko, że w transferze pomiędzy gatunkami pośredniczą specyficzne, charakterystyczne dla danej toksyny fale elektromagnetyczne o określonych częstotliwościach i że fale te podlegają zjawisku rezonansowego wzmocnienia w płynach ustrojowych. Oznacza to, że bakterie generują swój elektromagnetyczny unikalny "podpis elektroniczny" oraz potrafią za pomocą fal elektromagnetycznych komunikować się.

 

   
   

W jaki sposób opisane powyżej zjawiska korelują z praktykami dr J. Jonasza i preparatami Joalis?

1) Opisany powyżej mechanizm potwierdza pośrednio teorię ognisk toksyn. To w ogniskach toksyn są niewidoczne dla układu immunologicznego toksyny i to z ich wnętrza emitowana jest fala elektromagnetyczna, która rozprzestrzenia się i wzmacnia rezonansowo w płynach ustrojowych ciała. W kontakcie z limfocytami T , w sprzyjających okolicznościach może następować infekcja wtórna poprzez replikację tych toksyn w zupełnie innym, oddalonym organie lub tkance.

 

2) Potwierdza również mechanizm działania preparatów Joalis. Twórca tych preparatów kierował się ideami medycyny Wschodu, tradycjami leczenia ziołami i wymyślił oryginalny sposób uczenia określonych cech nowopowstających w organiźmie limfocytów T. Nie posiadał wtedy wiedzy o falach elektromagnetycznych w płynach ustrojowych organizmu. Instrumentem potwierdzającym mu słuszność swoich zabiegów był aparat dr Vola Te kilka kropel preparatu podawane systematycznie i regularnie w odpowiedni sposób i w odpowiednich warunkach uczą (programują) nowo powstające limfocyty T. Informacje wkładane do preparatu nazywamy rezonatorami. Sygnały emitowane z preparatów Joalis ulegają również rezonansowemu wzmocnieniu w płynach ustrojowych. Oba rezonanse: rezonans z DNA mikroorganizmów toksycznych i antyrezonans z preparatów Joalis nakładają się na siebie, wzajemnie oddziaływują, powodując efekty oczyszczania i usuwania toksyn. Elementem, który pomaga w tym oczyszczaniu są zioła, dobierane według przeznaczenia preparatu.

 

   
         
     

WSTĄP PO ZDROWIE