Badania naukowe preparatów Joalis
mnu MetodaJonasza    
         
   

PRZEŁOM

herb czech1Po wielu latach starań i zmagań z czeską władzą i administracją medyczną, latach pomówień o szarlataństwo i mega oszustwo, udało się skłonić rząd Czech, aby sfinansował drogie i czasochłonne badania naukowe, dotyczące preparatów oferowanych przez dr Jonasza i jego firmę Joalis.

W dniu 16 -06-2013 r czeskie władze medyczne zatwierdziły przeprowadzenie pilotażowych badań medycznych nad skutecznością stosowania dwóch preparatów Joalis Achol i Joalis LiverDren w walce z hipercholesterolemią. Badano 50 pacjentów w 7 ośrodkach leczenia rodzinnego Republiki Czeskiej przez okres 6 miesięcy. Badania sfinansował rząd Czech. 

 

   
   

Cel badania:

Stwierdzić skuteczność stosowania wybranych suplementów diety firmy Joalis (Joalis Achol i Joalis LiverDren) u pacjentów z długotrwałym wysokim poziomem cholesterolu, którzy są leczeni zgodnie z zalecanymi procedurami CLS (Czeskiego Stowarzyszenia Lekarskiego)

- Monitoring poziomu we krwi całkowitej ilości cholesterolu u osób, którym podawano wymienione wyżej preparaty i wieloośrodkowe, kontrolowane placebo.

- Monitoring poziomu cholesterolu LDL(uznawany za zły) i HDL(uznawany za dobry) we krwi w badanej próbie kontrolnej.

 

   
   

Wyniki badania:

Poziom całkowitego cholesterolu w ciągu 6 miesięcy obniżył się o 20% w stosunku do osób, które otrzymywały placebo

Poziom cholesterolu LDL w ciagu 6 miesięcy obniżył się o ok. 30% w stosunku do pacjentów z placebo.

Należy tu zauważyć, że w tym czasie obie grupy były jednocześnie leczone tradycyjnymi metodami i lekarstwami.

Badania te stanowiły wstęp do poszerzenia zakresu i wielkości populacji poddanych badaniom.

 

   
   

Wnioski:

 logo CZPreparaty Joalis zostały potraktowane przez badających w taki sam sposób , w jaki bada się inne specyfiki medyczne, które z czasem stają się lekarstwami (zastosowano rutynowe procedury medyczno-prawne, przeznaczone dla klasycznych leków). Do badań wybrano tylko dwa preparaty, nie kierując się pomiarami rezonansu EAV, lecz podano je wszystkim z wybranej grupy testowej bez względu na rodzaje innych obciążeń toksynami i rzeczywistą przyczynę problemów z podwyższonym cholesterolem. Wszystkich jednocześnie leczono tradycyjnymi metodami, przy czym wybranym podawano dodatkowo bądź to placebo, bądź te dwa preparaty JOALIS. Nie była to więc klasyczna terapia, którą aplikuje się w ośrodkach detoksykacji po zmierzeniu obciążeń Salvią, lecz test nad skutecznością wsparcia metod tradycyjnych suplementami Joalis. A w ogóle, chciano sprawdzić na małej próbie, czy preparaty Joalis w ogóle działają i to w pozytywnym kierunku. Wyniki potwierdziły skuteczność działania tych dwóch preparatów w tej konkretnej sytuacji zdrowotnej pacjentów poddanych badaniom.

 

Myślę, że w czasach ""nagonki"" i agresywnego lobbingu ze strony środowisk władz medycznych, wspierajacych firmy farmaceutyczne i deprecjonujących medycynę naturalną, powyższe badania, jak i korzystne dla metody dr J. Jonasza wyniki należy po prostu docenić. Te wyniki stały się ""przepustką"" do podjęcia w Czechach badań o szerszym zasięgu - zarówno co do ilości badanych, jak i konkretnych sytuacji zdrowotnych, w których mogłyby być stosowane. W miarę publikacji kolejnych wyników, będziemy o tym informować Czytelników naszego portalu.

   
         
     

WSTĄP PO ZDROWIE