Detoksykacja C.I.C. - cz.1
mnu MetodaJonasza    
         
   

TAM, GDZIE BEZRADNIE ROZKŁADA RECE MEDYCYNA KLASYCZNA, POMAGA DETOKSYKACJA C.I.C


wulkan Doktor J.Jonasz i ludzie z nim związani zauważyli, że aby skutecznie móc działać w zakresie profilaktyki i utrzymania swego organizmu  w zdrowiu trzeba dotrzeć do korzeni i przyczyn chorób - szczególnie tych przewlekłych, bo na zdarzenia losowe i wypadki raczej wpływu nie mamy. W pewnym sensie można powiedzieć, że metoda kierowanego i kontrolowanego detoksu organizmu (C.I.C) zaczyna się tam, gdzie medycyna tradycyjna rozkłada ręce w akcie swej bezradności. Jest to medycyna holistyczna (holos - cały) i naturalna i zajmuje się człowiekiem jako całością, stosując w swoich terapiach naturalne ziołowe preparaty i sposoby.

Istnieje wiele metod i technik oczyszczania organizmu, często metodycznie wywodzących się z czasów starożytnych. Medycynę C.I.C. dr Jonasza charakteryzują dwie zasadnicze cechy, wyróżniające ją spośród innych:
  1.  Dla skuteczności działania metody C.I.C ważne jest ustalenie poczucia własnej samooceny swojej wartości pacjenta, ponieważ wiele chorób wynika z tego, że człowiek nie szanuje sam siebie. Taką a nie inną postawę wobec samego siebie człowiek "wyrabia sobie" na podstawie tego, jak w swoim dotychczasowym życiu był odbierany i oceniany przez otoczenie i jak były postrzegane i oceniane oraz doceniane jego wysiłki i zdolności. Ten proces przebiega od momentu narodzin i trwa do śmierci. Bardzo wielu ludzi o nim nie wie, lub go bagatelizuje a ma zasadniczy wpływ na odporność organizmu. Nie dojrzali do macierzyństwa rodzice, patologia w rodzinach (również finansowa), patologia procesów edukacyjnych od żłobka po wyższą uczelnię - to wszystko wpływa na siłę i żywotnośc biologiczną organizmu. Metoda C.I.C. detoksykacji nie skupia się jedynie na samych chemiczno-biologicznych toksynach, lecz uwzględnia w terapiach również ten fundamentalny aspekt osobowości Warunkiem powodzenia prowadzonych terapii tą metodą jest zrozumienie, że złożoność relacji i praw rządzących fizjologią ludzkiego organizmu wymagają pewnej metodyki działania procesu detoksykacji według określonych narządów, rodzajów tkanek, według funkcjonalności procesów życiowych. Nie mozna oczyścić organizmu ot tak jedną prostą terapią oczyszczającą, gdyż każda, najbardziej błacha infekcja patogenu gdzieś lokalnie oddziaływuje i zmienia szereg procesów fizjologicznych w odległych organach i narządach - często w sposób trwały. Zadaniem terapii C.I.C jest wysiłek odwrócenia stanu i poziomu regulacji tych procesów psycho-fizjologicznych do tego, co było zanim owa infekcja wystąpiła.
  2. Drugim ważnym atrybutem metody detoksu C.I.C dr Jonasza jest stwierdzenie, że bez znajomości tego, z czego chcemy oczyszczać organizm nie da się ułożyć logicznej skutecznej sekwencji procesów terapeutycznych, nie można dobrać potrzebnych preparatów. Wiele osób pyta czym i jak oczyścić np. swoją wątrobę. W zamyśle spodziewa się otrzymać odpowiedź, że należy wypić napar z określonej mieszanki ziół i/lub przeprowadzić terapię usuwania złogów z woreczka i jego problemy z wątrobą zostaną usunięte. Dr Jonasz i jego zespół twierdzą, że nie istnieje SKUTECZNA terapia oczyszczajaca ową wątrobę bez wiedzy, jakie toksyny mikrobiologiczne, chemiczne ją zainfekowały. To poniekąd naturalne, bo innymi preparatami oddziaływujemy na wirusy, innymi na bakterie, pleśnie czy pasożyty. Inna iest anatomia, fizjologia róznych toksyn mikrobiologicznych, inna natura toksyn chemicznych. Owszem, kamienie z woreczka i przewodów żółciowych też trzeba usunąć (bezoperacyjnie - przez wypłukiwanie lub rozpuszczanie) , ale najpierw trzeba poznać i usunąć mikrobiologiczną przyczynę zaburzeń funkcjonowania wątroby, które spowodowało, że owe kamienie powstały.

Te dwie cechy uzasadniają nazwę metody - kierowanego i kontrolowanego detoksu. Kierowanego, bowiem za pomocą terapii ziołami ukierunkowujemy "zainteresowanie i aktywność" naturalnego własnego układu odpornościowego na określony rodzaj toksyny w określonym organie lub tkance organizmu. Atrybut "kontrolowana" onacza wykorzystanie aparatu Salvia podczas trwania kuracji oczyszczającej do monitorowania procesu i skuteczności detoksu, obserwowania przemieszczania się ognisk toksyn oraz zależności pomiędzy nimi.

Medycyna detoksykacyjna C.I.C. jest również niezwykle cenną metodą profilaktyki zdrowotnej. Regularne oczyszczanie organizmu z toksyn wchłanianych codziennie z pokarmem, z wdychanym powietrzem oraz przez skórę, z urazów psychicznych doznawanych w codziennych relacjach międzyludzkich i w zdarzeniach traumatycznych zapewnia komfortowe warunki pracy naszego organizmu i w zarodku usuwa przyczyny wielu przewlekłych chorób.

MAPA  OBCIĄŻEŃ ORGANIZMU TOKSYNAMI

 W metodzie detoksykacji C.I.C. podstawą dla ułozenia określonej sekwencji terapeutycznych potrzebna jest wiedza, z jakimi obciążeniami mikrobiologicznymi, chemicznymi, emocjonalnymi i metabolicznymi boryka się dana konkretna osoba. Terapie C.I.C są zawsze spersonalizowane, bowiem w odmienny sposób należy prowadzić usuwanie powiedzmy  chlamydii z dróg moczowo -płciowych w sytuacji, gdy nie stwierdza się innych obciążeń a inaczej, gdy w organiźmie znajdują się dodatkowo dajmy na to pasożyty. Terapie C.I.C. uwzględniają korelacje pomiędzy oddziaływaniem na organizm różnego rodzaju toksyn i indywidualną historię chorobową pacjenta. Nie można zbudować "uniwersalnych" terapii na oczyszczenie jakiegoś narządu, bo one nie będą skuteczne.

salvia1Do sporządzania mapy obciążeń organizmu w metodzie C.I.C. używa się zmodyfikowanej i rozbudowanej wersji aparatu dr Volla. Czesi nazwali go Aparatem Salvia a nowszą jego wersję - Aparatem Acucomb. Metoda pomiaru bazuje na istniejącym w organiźmie i udowodnionym naukowo systemie sieci szybkich transmisji pól elektromagnetycznych, przez starożytną medycynę chińską nazywanych meridianami oraz na zasadzie podświadomej reakcji wegetatywnego układu nerwowego (stąd nazwa vega-test) na określone pobudzenie organizmu.

Od strony elektrycznej pomiar reakcji wegetatywnej organizmu jest niemal identyczny z metodą działania policyjnego wykrywacza kłamstw. Reakcję stresową dla człowieka wywołują tu nie kłopotliwe pytania śledczego, lecz stresujące organizm i układ odpornościowy i nerwowy charakterystyczne dla danego patogenu sygnały elektryczne. Aparat Salvia posługuje się opracowanym i skatalogowanym w bazie danych programu zbiorem sekwencji pobudzeń elektrycznych niewielkimi i nieszkodliwymi dla zdrowia potencjałami napięciowymi. Sekwencje te są charakterystyczne dla poszczególnych rodzajów toksyn w róznych rodzajach tkanek i w organach. Sygnały elektryczne, które wysyła do organizmu aparat Salvia, "odpytując pamięć immunologiczną" pacjenta o istniejące obciążenia toksyczne, korelują z charakterystycznymi sygnałami wrażliwości danych patogenów w metodzie opracowanej w badaniach dr Clark, która w latach 70-tych XXw opracowała metodę elektrycznego niszczenia bakterii i pasożytów za pomocą zmiennych pól elektromagnetycznych (podstawa funkcjonowania tzw Zapperów).

Jeśli powiedzmy układ odpornościowy badanego aktualnie walczy z infekcją bakterii wewnątrzkomórkowej o nazwie chlamydia, wówczas pobudzenie układu nerwowego impulsami elektrycznymi charakterystycznymi dla tej bakterii wywoła natychmiastową reakcją stresową (na podobieństwo działania alergenu), która znajduje swoje odzwierciedlenie w burzliwych procesach fizjologicznych organizmu i zmianie właściwości elektrycznych punktu na ścieżce meridianowej. I tę elektryczną zmianę mierzy aparat Salvia. Ona jest odpowiedzią na pytanie zadane organizmowi (a właściwie jego pamięci immunologicznej), czy jest w organiźmie bakteria chlamydia w danym organie lub w danym rodzaju tkanek. Tym sposobem można odpytywać pamięć immunologiczną organizmu również o inne obciążenia patogenami i w ten sposób terapeuta sporządza mapę obciążeń organizmu konkretnego pacjenta. Metoda pomiaru nie jest zautomatyzowana, gdyż istnieją fizjologiczne ograniczenia jej stosowania. Pierwszym z nich jest tzw czas relaksacji. To czas, który upływa od momentu pobudzenia układu nerwowego zadaną sekwencją sygnałów elektrycznych do momentu wygaszenia odpowiedzi stresowej wegetatywnego układu nerwowego na to pobudzenie. Nie można zadać kolejnego pytania dopóki nie wygaśnie odpowiedź na poprzednie. Drugim organiczeniem jest czułość punktu meridianowego, który wyczerpuje się w trakcjie trwania pomiaru. To oznacza, że w miarę upływu czasu i kolejnych pomiarów fizjologiczna reakcja elektryczna punktu pomiarowego osłabia się. To wymaga od terapeuty posługującym się tym aparatem perfekcyjnej wiedzy z zakesu anatomii, fizjologii organizmu (szczególnie poszczególnych struktur w mózgu) oraz  z dziedziny mikrobiologii i samej metodologii terapii C.I.C, Terapeuta musi bowiem w ograniczonym czasie uzyskać wiarygodną odpowiedź na kilkadziesiąt zadanych pytań, by prawidłowo dobrać sekwencję podawanych preparatów ziołowych.

   
         
     

 

WSTĄP PO ZDROWIE