Nadpobudliwość dziecka - sprawdź!
mnu osobowoscdziecka    
         
   

Czy Twoje dziecko jest nadpobudliwe - sprawdź?

mozgi

Sprawdź, czy Twoje dziecko jest nadpobudliwe. Na każdą pozytywną odpowiedź na pytanie z poniżej zamieszczonej listy dodaj sobie 1 punkt. Otrzymaną sumę wszystkich punktów porównaj z wykazem poniżej.

Oto lista pytań:

 

   
   

GRUPA I - Impulsywność


1)Czy Twoje dziecko jest wybuchowe, skłonne do nagłych ataków gniewu nawet z powodu błahego?
2) Czy często Ci przerywa i zdecydowanie wchodzi w słowo?
3) Czy często działa zbyt spontanicznie, bez namysłu, wbrew uprzednim upomnieniom czy instrukcjom?
4)Czy nie jest w stanie postępować zgodnie z otrzymanymi poleceniami?
5)Czy jest hałaśliwe, przeszkadza często na lekcji?
6Czy bywa rozczarowane, gdy natychmiast nie są spełniane jego życzenia lub oczekiwania?

 

   
   

GRUPA II - Nadpobudliwość


1) Czy Twoje dziecko ciągle się wierci? Nie może spokojnie stać lub siedzieć na jednym miejscu
2) Czy w trakcie snu niespokojnie się przewraca?
3)Czy wykonuje szereg bezcelowych czynności lub ruchów często niekontrolowanych?
4) Czy przeszkadza innym dziecion?
5) Czy nie potrafi się ustawić w kolejce po coś i poczekać na swoją kolej?
6) Czy masz wrażenie, że Twoje dziecko ciągle i zbyt dużo mówi?

 

   
   

GRUPA III - Deficyt uwagi


1) Czy gubi rzeczy potrzebne mu do zakończenia zabawy lub zadania?
2)Czy nie wytrzymuje do końca zabawy?
3)Czy zdarza się, że nie potrafi skończyć rozpoczętej czynności?
4) Czy ma kłopoty ze słuchaniem?
5) Czy często zdarza mu się być roztrzepanym i łatwo się rozprasza?
6) Czy od jednej nie dokończonej czynności przechodzi do drugiej?

 

   
   

Podsumowanie wyników:


1-8 pkt - lekka postać zaburzenia
10-15 pkt umiarkowana postać problemu - dla ilości punktów powyżej 50% pozytywnych odpowiedzi radzimy zwrócić się o pomoc do psychologa lub pedagoga, bądź lekarza czy terapeutę. Sama obserwacja dziecka nie musi być dostatecznym kryterium oceny, warto wykonać profesjonalne testy.

 

   
   

NADPOBUDLIWOŚĆ A DETOKSYKACJA

Medycyna detoksykacyjna upatruje przyczyn tego rodzaju objawów w braku równowagi w funkcjonowaniu lewej i prawej półkuli mózgowej. Obie półkule są połączone i powinne współpracować. U dzieci nadpobudliwych często spotykamy leworęczność, odmienną dominancję reki i oka. Wskazane są tu zajęcia z kinezjologiem, biofeedback, terapia behawioralna.
Do prac z mózgiem włącza się oczyszczanie autonomicznego układu nerwowego, detoksykację wątroby, płuc, jelita, żołądka. Często przyczyną są drobnoustroje układu limfatycznego oraz z zatok a także obciążenie organizmu dziecka pasożytami.

   
         
     

WSTĄP PO ZDROWIE