Fundamenty zdrowia
   mnu PorozmawiajmyOZdrowiu    
         
   

zdrowieZDROWIE - największy skarb, jaki mamy w życiu. Niestety nie wszyscy mogą się nim cieszyć. Coraz więcej dzieci rodzi się z wadami i problemami zdrowotnymi. Coraz więcej ludzi zapada na różne choroby, w tym te nowe, nazywane przewrotnie ""cywilizacyjnymi"". Problem to skomplikowany i wielowątkowy. W Czytelni znajdziecie Państwo wiele na ten temat. Ci szczęśliwcy, którzy uważają, że są zdrowi, powinni mieć świadomość, że o to dobro muszą zadbać sami, bo jest im dane tylko na krótszy lub dłuższy czas. Żadna służba zdrowia na świecie nie zadba o Twoje zdrowie i nie przywróci Ci utraconego zdrowia żadnym zabiegiem, operacją czy programem rehabilitacyjnym. Może je co najwyżej poprawić w sytuacji istniejących już dolegliwości. Niestety naiwność i świadomość w tym zakresie jest zatrważająco niska. Ty sam możesz i musisz o nie zadbać, jeśli chcesz żyć w komforcie i nieprędko umrzeć. 

   
   

Zachowanie zdrowia opiera się na czterech zasadniczych fundamentach:

1) dieta

2) ruch

3) detoksykacja

4) prewencja

To są cztery zasadnicze sfery aktywności człowieka i od ich jakości zależy, czy żyjąc w takich a nie innych warunkach środowiskowych uda się na długo cieszyć dobrą kondycją fizyczną, psychiczną i duchową, czyli być zdrowym i szczęśliwym.

   
   

 

dieta11) DIETA. To, co zjadasz, staje się Twoim ciałem, decyduje o Twojej psychice i kondycji fizycznej. Dieta, to nie jest stan szczególnej sytuacji, np. w ciąży, po przebytej operacji, czy w określonej sytuacji chorobowej, kiedy trzeba utrzymywać określony reżim i ograniczenia w spożywaniu pokarmów. Owszem, używa się takich określeń, ale nie można zawężać rozumienia tego pojęcia jedynie do tych wyjątkowych sytuacji w życiu. Słowa dieta nie można również wiązać z procedurami żywieniowymi, które mają na celu odchudzenie, czy uzyskanie korzystnej sylwetki, bądź określonych walorów kondycji i tężyzny fizycznej, np. sportowców.
Rozumienie słowa DIETA opiera się na świadomości złożonych procesów biochemicznych i fizjologicznych zachodzących w naszym organiźmie, ukształtowanych w wielowiekowym procesie ewolucji i przemian środowiska życia człowieka i otaczającej go flory i fauny. Uwarunkowania te kształtują wymagania odnośnie jakości spożywanych pokarmów, ich ilości oraz wymaganych kompozycji składników na talerzu. Dieta zależy również od wieku człowieka, płci, miejsca zamieszkania, warunków klimatycznych, pory roku, warunków pracy lub nauki. Akcje promocyjne supermarketów, ani aktualne trendy mody żywieniowej oraz popularne nawyki żywieniowe nie są prawidłowymi drogowskazami. Ci z Państwa, którzy taką świadomość już posiedli, którzy otarli się o śmierć lub chorobę kogoś bliskiego poznali na własnej skórze, że sami muszą zadbać o siebie i swoją rodzinę. Muszą przede wszystkim zdobyć wiedzę. Tego niestety nie uczy się w polskich szkołach powszechnych, trudno też znaleźć autorytatywny materiał w internecie. Niestety, diety nie nauczysz się również, czytając książki kucharskie, czy odwiedzając sklepy ze zdrową żywnością. Prawidłowa dieta to oparty o rzetelną wiedzę świadomy system doboru produktów żywieniowych, stosownie do wieku, płci, sytuacji zdrowotnej i fizjologicznej członków rodziny. Dieta to nie jednorazowy wybór, lecz stałe, systematyczne wybory, które przekształcają się z czasem w nawyk żywieniowy. Dieta nie jest czymś zamkniętym, wręcz przeciwnie - lecz każdy składnik włączany lub wykluczany do/z jadłospisu jest przemyślany. 

Na stronach Akademi Detoksykacji będziemy publikować artykuły, które aspekt diety łączą z aspektem oczyszczania organizmu i z aspektem toksyn zawartych zarówno w pożywieniu, jak i w samym organiźmie człowieka. Na stronach nowo powstałej organizacji  :Polska Akademia Zdrowiaaspekt diety prozdrowotnej będzie również wiodącym kierunkiem ich aktywności edukacyjnej. 

   
   

 

biegacz12) RUCH. Człowiek biologicznie jest ssakiem. Aspekt ruchu jest elementarną cechą życia człowieka. Prawidłowość lub patologia wielu procesów fizjologicznych w organiźmie zależy od tego, czy i w jaki sposób człowiek się porusza, używa siły i spożytkowuje swój potencjał wysiłku fizycznego. Współczesne warunki pracy, organizacji procesów wytwarzania i redystrybucji pożywienia, warunki podróżowania, organizacja dnia powszechnego, warunki rekreacji i wypoczynku, mimo, że określa się je dumnie osiągnięciami cywilizacji XXI wieku, nie są warunkami sprzyjającymi zdrowiu człowieka. Nie zastąpią ją praktyki w fitnes klubach, zajęcia na siłowni czy też przynależność do określonej sekcji sportowej w klubie, aczkolwiek taka aktywność jest pożądana. Z punktu widzenia detoksykacji, ruch i wysiłek fizyczny jest podstawowym elementem w procesach usuwania toksyn z organizmu. Układ limfatyczny człowieka, odpowiedzialny za większość procesów usuwania toksyn z organizmu, nie posiada własnej pompy, która napędzałaby przemieszczanie się płynu limfatycznego. Za ten proces odpowiada ruch naszych mięśni, jego struktura, ilość i systematyka powtarzania. W określonych nam przez współczesną cywilizację warunkach naszej egzystencji, procesy i zajęcia stymulujące niezbędny dla naszego zdrowia ruch musimy sami ŚWIADOMIE planować, organizować i konsekwentnie ralizować. 

   
   

 

detox3) OCZYSZCZANIE. Detoksykacja kojarzy się statystycznemu Polakowi z zabiegami rehabilitacji odwykowej dla alkoholików lub narkomanów. Owszem, to też są sfery działań oczyszczających, ale obejmują niewielki procent populacji. Panuje również naiwne przekonanie, że organizm człowieka zdrowego jest ""sterylny"" i jego układ odpornościowy jest perfekcyjny w usuwaniu bieżących zagrożeń ze strony toksyn go atakujących. Tymczasem współczesne warunki życia w drugiej dekadzie XXI wieku stwarzają masowe zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka. Są to w dodatku zagrożenia nie znane poprzednim pokoleniom, zagrożenia, na które nie jest przygotowany nasz układ odpornościowy, układ trawienny, układ enzymatyczny, który kształtował się w przeciągu wielu wieków. Aktywność technologiczna i industrialna człowieka radykalnie odmieniła również biologiczne środowisko życia człowieka, otaczającej go fauny i flory, zaburzyła naturalne ekosystemy i łańcuchy pokarmowe. Objawia się to nadmierną populacją lub obumieraniem różnych gatunków roślin i zwierząt, zaburzeniami w świecie mikroflory bakteryjnej gleby, zatrutej dodatkowo chemią wspomagającą ""biznes produkcyjny"". Przemysłowo wyhodowane produkty mięsne i roślinne, żywność wysoce przetworzona, fastfoody, kosmetyki, szczepionki, lekarstwa to główny strumień toksyn, które codziennie wchłaniasz do swojego organizmu - często zupełnie nieświadomie. To wszystko trzeba z organizmu regularnie usuwać, aby nie przekształciło się w groźną chorobę, prowadzącą do kalectwa i zgonu. Detoksykacja organizmu jest podstawowym wymaganien codziennej higieny osobistej człowieka XXI wieku i dotyczy nie tylko tych dotkniętych już określonymi dolegliwościami. Obejmuje ona zarówno sferę fizyczną, jak i sferę psychiki i życia duchowego.

   
   

 

profilaktyka14) PROFILAKTYKA. To hasło jest dosyć popularne w świadomości wielu osób, ale nie wypracowano w Polsce XXI w. instytucjonalnego, finansowego, dydaktycznego oraz organizacyjnego zaplecza, które byłoby faktyczną i zadowalającą ofertą dla większej części Polaków.. Każdy, może czasami podświadomie, zdaje sobie sprawę, że lepiej i łatwiej jest zapobiegać, niż leczyć i usuwać skutki chorób. Brakuje jednak wypracowanych standardów i wzorców oraz programów które byłyby masowo realizowane w polskim społeczeństwie. Owszem używa się określenia profilaktyki dla praktyk masowego lub obowiązkowego szczepienia osób. Nagłaśnia się również konieczność mycia zębów i okresowych wizyt u dentysty czy wykonywania badań okresowych (szczególnie u kobiet - sprawy ginekologiczne i mamografia). Lekarskie badania okresowe, prowadzone obowiązkowo w populacji dzieci i nastolatków bardziej służą celom statystycznym dla określonych służb administracyjnych, niż prewencyjnym. Profilaktyką nazywa się również działania akcyjne, finansowane przez ośrodki i instytucje związane z władzą, prowadzone w środkach masowego przekazu, ostrzegające przed skutkami palenia tytoniu, skutkami i następstwami alkoholizmu czy narkomanii. I na tym w zasadzie katalog czynności profilaktyki zdrowotnej się kończy. Obecność w życiu współczesnego Polaka nowych, nie znanych dotychczas zagrożeń cywilizacyjnych wymaga na nowo zdefiniowania pojęcia PROFILAKTYKA oraz konsekwentnie sformalizowania działań prawno-organizacyjnych oraz finansowych, organizujących ten istotny zakres aktywności człowieka. Na stronach Akademii Detoksykacji będziemy uwypuklać najważniejsze aspekty tej problematyki.

 

Profilaktyka, to przede wszystkim dostęp do wiarygodnych informacji o toksynach we wszelakich pokarmach i produktach, które zjada i z którymi człowiek styka się na codzień w pracy, w podróży i w domu. Profilaktyka, to określony zestaw przedmiotów dla dzieci i studentów, w których poznawaliby metody zdrowego stylu życia, zasady prawidłowej diety. Kolejnym fundamentem profilaktyki jest prawo, które powinno umożliwiać świadomy i odpowiedzialny wybór zarówno pokarmów, jak i metod i sposobów leczenia a także gwarantować jednostce równość procesową wobec ""graczy biznesowych"", którzy nie są zainteresowani ekologicznymi aspektami życia ludności.

 

Następnym fundamentem są fundusze - poziom dochodów ludności powinien umożliwiać swobodne nabywanie towarów ekologicznych (z góry wiadomo, że będą droższe, bo więcej wysiłku trzeba włożyć, by je otrzymać, przechowywać, transportować). System podatkowy (finansowy) powinien preferować towary ekologiczne.

   
         
         

WSTĄP PO ZDROWIE