Jak zadbać o serce? cz.1
  mnu nhigiena    
         
   

"Niektórzy mają serce na właściwym miejscu lub nawet złote, inni mają je złamane lub ściśnięte żalem, jedni mówią prosto z serca, u drugich co w sercu to na języku, jeszcze inni mają serce na dłoni, serce z kamienia, komuś spadł kamień z serca, a u niektórych serce przestaje na chwilę bić..."   mgr Marie Vilankowa

   
   

BUDOWA I PRACA SERCA

serce1Od wieków uważane jako centralny organ człowieka, siedlisko duszy, emocji i uczuć, symbol miłości, przyjaźni i przywiązania a także odwagi i przywiązania. Dla medycyny to ważący około 300g mięsień, który pełni funkcję dosyć skomplikowanej pompy, która przez godzinę przetacza około 350 litrów krwi przez sieć krwionośną o długości około 100 km. I tak przez kilkadziesiąt lat bez przerwy i bez naprawy. Na pozór prosta maszyna: Dwie komory sercowe, dwa przedsionki, zastawki pełniące rolę hydraulicznych zaworów no i napęd w postaci ścian mięśniowych rytmicznie podlegających skurczom i rozkurczom. Naukowcy twierdzą, że jest tak skonstruowane, że bez problemów mogłoby pracować 120-150 lat, gdybyśmy nie zaburzali i niszczyli (świadomie lub nieświadomie) jego pracy. Jednak anatomia i fizjologia pracy serca kryje w sobie wiele jeszcze nie wyjaśnionych na gruncie współczesnej mechaniki płynów zagadek i niejasności. Ostatnie badania pokazały, że elektromechaniczna złożoność działania tego organu znacznie przewyższa złożoność i finezję niejednego skomplikowanego cybernetycznego robota wielozadaniowego. Udowodniono bowiem, że mikrokrążenia w komorach serca, kawitacja i rezonansowe zawirowania przy ściankach serca służą do separacji i adresowania poszczególnych porcji i składników krwi, a jest to niezwykle skomplikowany proces inżynierii elektrohydrodynamicznej i jednocześnie podstawowe zjawisko dla wielu funkcji życiowych naszego ciała. Więcej na ten temat tutaj.
   
     serce3Mechaniczną budowę serca można najprościej przedstawić jako podwójną pompę tłocząco - ssącą z układem ""zaworów"" zwanych zastawkami i napędzaną pracą mięśni ścian serca. Skurcze i rozkurcze serca sterowane są elektrycznie poprzez system bodźcowo-przewodzący. Serce zbudowane jest z 4 podstawowych typów komórek: mięśniowych, nerwowych, tkanki łącznej i komórek nabłonkowych.Wyściółka wnętrza serca zbudowana jest z warstwy komórek nabłonkowych oraz podśluzówkowej tkanki łącznej, która zawiera włókna kolagenowe i elastynowe. Śluzówka jest trwale złączona z tkanką mięśniową i płynnie przechodzi do śródmiążsowej wewnętrznej tkanki łącznej. Tak zbudowany jest włóknisty szkielet serca i zastawek, które pełnią rolę inteligentnych zaworów hudraulicznych. W dolnych warstwach śluzówki znajdują się włókna nerwowe, włókna elektrycznego układu przewodzącego oraz gęsta sieć drobnych naczyń włosowatych odżywiających mięsień. Komórki mięśnia są poprzecznie prążkowane, ułożone we włókna.otoczone tkanką łączną tworzą wiązki. Całe serce otoczone jest osierdziem, będącym workiem surowiczym, które chroni serce przed gwałtownymi przeciążeniami mechanicznymi.    
    Najprościej działanie serca można opisać następująco: Z dolnej i z górnej części naszego ciała krew dopoływa do serca za pomocą żył (odpowiednio górnej i dolnej żyły) i wpada do przedsionka prawego (1). Poprzez zastawki wsysana jest do prawej komory serca a stamtąd, podczas skurczu prawej komory i zastawki pompowana jest do arterii płucnych(2). W płucach krew zostaje wzbogacona w tlen i wraca żyłami płucnymi do lewego przedsionka (3). Rozkurcz lewej komory wsysa krew z lewego przedsionka a skurcz lewej komory wypycha krew do łuku aorty (4) a stamtąd do tętnic. Praca serca regulowana jest z mózgu za pomocą wegetatywnego układu nerwowego (czyli naszą podświadomość). Komórki mięśnia sercowego kurczą i rozkurczają się w sposób skoordynowany a całością steruje węzeł zatokowo-przedsionkowy, wchodzący w skład tzw, układu bodźcowo-przewodzącego serca. Mamy tu do czynienia z przewodnictwem elektrycznym, które możemy badać za pomocą przyrządu, nazywanego EKG. Węzeł zatokowo-przedsionkowy reaguje na bodźce nerwowe, które przyśpieszają lub zwalniają rytm pracy serca w zależności od potrzeb wysiłkowych oraz od fazy dnia(sen, czuwanie, aktywność, relaks,...)    
   

Sygnały serca.

Możemy z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że serce jest swoistym nadajnikiem sygnałów naszej podświadomości. To spostrzeżenie odgrywa dużą rolę w medycynie detoksykacyjnej. To właśnie mózg, za pomocą wegetatywnego układu nerwowego kontroluje pracą serca, czyli serce jest sterowane bezpośrednio przez naszą podświadomość. Informacje przenoszone i przetwarzane są w układzie nerwowym za pomocą sygnałów elektromagnetycznych. Medycyna wykorzystuje ten fakt, stosując przyrządy pomiarowe EEG i EKG do obrazowania i diagnostyki pracy mózgu i serca. Epilepsja, migrena, zmiany wegetatywne, biofeedback, zawały i arytmia serca,... to niektóre z wielu dostępnych sytuacji chorobowych, gdzie korzysta się z elektrodiagnostyki w medycynie akademickiej. Również kryminalistyka (wykrywacz kłamstwa, tzw wariograf) i medycyna detoksykacyjna np. (aparat biorezonansowy Volla, aparat Quantec) korzystają z z możliwości mierzenia fal elektromagnetycznych, rozchodzących się w naszym ciele. Sygnały elektryczne emitowane przez serce są dużo silniejsze od tych z mózgu. Musimy mieć świadomość, że wszystkie organizmy żywe, a więc również jednokomórkowce - takie jak np. bakterie - są w stanie odbierać i reagować na środowisko fal elektromagnetycznych, w którym się znajdują (rozkodowywać je). Serce pracuje jako nadajnik, który stan naszej podświadomości, naszych emocji, uczuć odwzorowuje w modulację fal elektromagnetycznych, rozchodzących się w obrębie naszego ciała i na zewnątrz. Coś na podobieństwo nadajnika radiowego, gdzie fala generatora jest modulowana sygnałem wybranej audycji. Jest bardzo wiele rodzajów informacji, które są emitowane poprzez pole elektromagnetyczne serca. Jednym z najprostszych, opisanych i wykorzystywanych przez medycynę jest zmienność rytmu serca (HRV - heart rate variability). Ustalono, że u młodego i zdrowego człowieka zmienność rytmów jest wysoka i zróżnicowana. Czym człowiek staje się starszy i czym bardziej obciążony jest różnymi chorobami i dolegliwościami, tym ów rytm staje się bardziej regularny i jednostajny. Zauważono istotny wpływ emocji (lęku, strachu), jak i niektórych obciążeń psychicznych (np. stres, depresja) na poziom HRV. Na oddziałach intensywnej terapii zauważono, że osoby z niskim HRV mają większą skłonność do różnych infekcji i niewydolności serca. Wykazano również negatywny wpływ różnych nadajników (szczególnie wysokiej częstotliwości) na poziom HRV. Mowa tu o telefonach komórkowych, nadajnikach WiFi, ale i o inkubatorach dla niemowlaków. Ta dziedzina wiedzy dosyć intensywnie się rozwija wraz z rozwojem elektroniki i informatyki, które dostarczają nowych możliwości metrologicznych i instrumentalnych dla współczesnej medycyny. W zmianach rytmu serca zakodowana jest informacja jak osoba się czuje, co przeżywa i jak jej jest z tym przeżyciem. Ludzie (i np. zwierzęta domowe) wrażliwi są w stanie odbierać te informacje od innych. Nie koniecznie musi to być przekaz telepatyczny, wielu ludziom znana jest niewerbalna komunikacja pary zakochanych. W Chinach i Indiach przed wiekami uprawiano tzw. diagnostykę pulsową, gdzie w oparciu o monitoring pulsu usuwano przyczyny zaburzeń na długo przed ich możliwym wystąpieniem.

   
   

Higiena serca

Brzmi to zapewnie dziwnie a wielu takie hasło odbierze podejrzliwie. Przecież oczyszczanie organizmu w powszechnym odczuciu i rozumieniu sprowadza się do oczyszczenia jelit, może nerek ze złogów, wątroby - i na tym koniec. Zapewne spytacie: ""Co do oczyszczenia ma serce ?"" Przecież toksyny w sercu ani nie bolą, ani zazwyczaj na codzień nie przeszkadzają w pracy. Niestety z sercem jest tak, że pracuje tak długo, jak tylko może i problemy pojawiają się zazwyczaj nagle, wówczas, gdy tkanka jest już mocno zniszczona. A przecież problemy sercowo-naczyniowe są przyczyną 50% zgonów.

W kolejnym artykule poznamy główne obciążenia toksyczne serca, które dręczą Polaków. Poznamy co i kiedy powinniśmy oczyszczać, aby pozbywać się pozostałości po ewentualnych infekcjach, jeśli nas dopadną oraz jak zapobiegać groźnym powikłaniom, będących efektem wieloletniego hodowania w sobie pasożytów, wirusów i bakterii, nagromadzenia metali ze szczepionek, plomb.

   
         
       

WSTĄP PO ZDROWIE