Dolegliwości układu pokarmowego
mnu dolegliwosci a detoksykacja    
         
    Układ trawienia jest jednym z najważniejszych układów naszego organizmu. Przekształca bowiem spożywany pokarm w energię potrzebną wszystkim komórkom do prawidłowego funkcjonowania. Każda dysfunkcja któregoś z narządów tego układu lub jego tkanek, każda infekcja mikrobiologiczna, chemiczna czy metaboliczna prowadzi do bardzo wielu przewlekłych chorób.

jelita2W rozdziale tym będziemy analizować różnego rodzaju przyczyny dolegliwości układu pokarmowego, aby wyciągnąć z tej analizy konstruktywne wnioski dotyczące przyczyn powstawania dolegliwości i ich usuwania.

Od razu zaznaczam, że nie interesują nas nazwy chorób, chociaż będziemy o nich wspominać i się do nich odnosić, bo funkcjonują w powszechnym obiegu.. Owszem, jest to jakaś tam forma uporządkowania i opisu zjawisk, jednakże medycynie detoksykacyjnej i holistycznej zbędna a czasem wręcz przeszkadzająca i nieprawdziwa. Jest podziałem zagmatwanym i niespójnym logicznie, bowiem przyczyną jakiejś choroby może być ...inna choroba (np. jako przyczynę neutropenii wymienia się inną chorobę o nazwie hipersplenizm), ale i ... terapia (np. antybiotykoterapia lub sterydoterapia ), bądż nawet objaw (np. przyczyną wspomnianej wcześniej neutropenii uznaje się aplazję szpiku). Słowem - bałagan, który wynika z błędnego założenia, że chorobę identyfikuje się po objawach. Należy mieć bowiem na uwadze, że choroby to tylko zbiór nazw i pozycji w katalogu procedur instytucji ubezpieczeniowych. Pojęcie jednostka chorobowa to domena tradycyjnej medycyny akademickiej, która pogrupowała zespoły objawów i zjawisk i uczyniła z tego bazę danych. Każdemu jej rekordowi  przyporządkowała zarówno zestaw farmaceutyków, zabiegów chirurgicznych i terapii naświetlaniem, jak i tabelę powiązania objawów z procedurami kas chorych. To element swoistego zautomatyzowania leczenia, który wręcz prawnie zniewala i nakazuje lekarzowi postępowanie według zadanego schematu bez oglądania się na specyfikę i indywidualne cechy organizmu danego pacjenta. Medycyna holistyczna takiej automatyki nie stosuje i w odmienny sposób porządkuje te zagadnienia.

W tej zakładce Akademii opis problemów zdrowotnych i odniesienia do związanych z nimi dolegliwosci pogrupowano według przyczyn je wywołujących. Takimi kryteriami kieruje się bowiem medycyna detoksykacyjna, która zawsze dąży do rozpoznania etiologii procesu chorobowego i swoimi terapiami zwalcza przyczyny.

   
         
         

WSTĄP PO ZDROWIE